SAKRET BAK līmēšanas un armēšanas java siltumizolācijas plāksnēm 25kg

6,38 PVN iekļauts

Apraksts

Sakret Pelēkā līmēšanas un armēšanas java BAK ir Cementa maisījums ar minerālām pildvielām un inertām piedevām, kas ļauj veikt ēku siltināšanas darbus pie pazeminātām gaisa temperatūrām. Materiāls ar pagarinātu saistīšanās laiku ( 60.min) un paātrinātu vēlāko materiāla cietēšanu pazeminātās temperatūrās. Uzlabota adhēzija ar minerālām pamatnēm, putu polistirolu un minerālo akmens vati. Ūdens tvaiku caurlaidīga. Nocietējis materiāls ir noturīgs pret atmosfēras nokrišņiem. Papildus stiegrots ar polipropilēna šķiedru, veidojot noturību pret plaisām un plaisājumiem.

Pielietojums:

 • akmens vates un putu polistirola siltumizolācijas plātņu līmēšanai un armēšanai;
 • ārdarbiem un iekšdarbiem;
 • ūdens un sala izturīga.
 • Paredzēta izstrādei maigas ziemas apstākļos kad gaisa temperatūra ir noslīdējusi ne zemāk par 00C, bet 8 stundas pēc tās lietošanas pieļaujama temperatūras pazemināšanās līdz -60C;
 • Java ir paredzēta gan jaunceļamu ēku siltināšanas sistēmas izbūvē, gan arī renovējamo ēku siltināšanas darbu veikšanai;
 • Sakret BAK Ziema ir stiegrota ar polipropilēna šķiedru, kas dod papildus noturību pret mikroplaisu veidošanos

Virsmas sagatavošana:

 • siltumizolācijas plātnēm ir jābūt stingrām, līdzenām, tīrām un sausām;
 • pamatnei uz kuras tiks līmēta siltumizolācija jābūt stingrai, sausai, noturīgai, ar aizpildītiem caurumiem (piem. apmetumi, ķieģeļi, bloki, betons u.c. virsmas, kas ir attīrītas no taukiem, bituma, putekļiem un citām vielām, kas var pasliktināt materiāla saķeri ar pamatvirsmu);
 • notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem (piem. netīrumiem, putekļiem, eļļām, krāsu paliekām u.c.);
 • pamatnes nedrīkst būt pārklātas ar sarmu, ledu vai sniegu un virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +20C;
 • Ja uz pamatvirsmas ir apmetums ar šaubīgas kvalitātes adhezīvajiem slāņiem, tie ir jādemontē pilnībā. Netīrumi, slāņi ar zemu adhēziju, tvaiku necaurlaidīgās krāsas, kā arī jebkuri slāņi, kas var negatīvi sekmēt līmjavas un pamatvirsmas saķeri ir jāatdala pilnībā;
 • īpaši blīvas un/vai gludas pamatnes jāsaskrāpē;
 • stipri ūdens uzsūcošas virsmas jāgruntē ar grunti SAKRET BG vai atšķaidītu grunti SAKRET UG, attiecībā 1:3.

Izstrāde:

 • SAKRET BAK iejaukt tīrā traukā ar aukstu ūdeni līdz izveidojas veidojas homogēna masa bez kunkuļiem.
 • Ja darbs tiek veikts pie pazeminātām gaisa temperatūrām (00C līdz 50C), tad materiāla sajaukšanai jālieto tīru un siltu ūdeni.
 • ieteicams lietot mikseri ar 600 apgriezieniem minūtē;
 • pēc nobriešanas laika apm. 3 minūtēm un atkārtoti samaisīt;
 • materiālu, kurš ir sācis sacietēt nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni, bet atkārtoti 1minūti pārjaukt ar mikseri un veikt materiāla izstrādi.

Siltumizolācijas plātņu līmēšana:

 • Sakret BAK Ziema uzklāt uz plātņu malām biezā slānī (apm. 5 cm platumā un 2 cm augstumā) un uzlikt 6 pikas (apm. 8cm diametrā) materiāla uz plātņu virsmas un pielīmēt pie pamatnes;
 • Sakret BAK Ziema uzklāj ar zobķelli ( zobu lielums 10-12mm) tajos gadījumos, kad virsma ir līdzena un neprasa papildus siltumizolācijas plākšņu līmeņošanu;
 • Kad java uzklāta, plāksne nekavējoties jāliek pie sienas un jāpiespiež. Kad plāksne ir piespiesta, tad pareizu uzklāta līmjava nosedz aptuveni 40 – 100% no plāksnes virsmas.
 • Plāksnes jāstiprina cieši cita pie citas un jāveido šahveida vertikālo saduru izvietojumu;
 • Kad fasādes siltināšanas plāksnes ir pielīmētas (apm. 4dienas pēc līmēšanas pie pazeminātām gaisa temperatūrām) plāksnes stiprina ar dībeļiem, kuru skaitam uz m2 jābūt 4gb, vietās kur fasāde ir pakļauta lielākām vēja slodzēm dībeļu skaits jāpalielina līdz 6gb. uz m2.

Siltumizolācijas plātņu armēšana un apmešana:

 • SAKRET BAK Ziema uzklāt uz siltumizolācijas plātnes līdzenā kārtā (līdz 5mm), izvelkot ar zobķelli ( 8mm līdz 10mm zobu izmērs). Svaigi uzklātā javā iestrādā sārmizturīgo stiklašķiedras sietu, kuru iespiež jau uzstrādātajā materiālā. Stiklašķiedras sieta savienojuma vietās veido 10cm pārkari. Kad siets iestrādāts, tad ar špakteļlāpstu vai metāla dēlīti javu nogludina tā, lai stiklašķiedras sits nebūtu redzams.
 • Ar svaigu javu nosmērētas vietas mazgā ar ūdeni. Sakaltušu javu iespējams atdalīt tikai mehāniski.
 • Ja armēto virsmu pārklāj ar krāsainajiem apmetumiem, tad virsmai ir jābūt pilnībā sacietējušai un sausai.
 • Izmantojot tonētos dekoratīvos apmetumus rekomendējam pirms dekoratīvā apmetuma grunti Sakret PG vai Sakret PG Ziema ietonēt.

Norādījumi:

 • SAKRET BAK Ziema sacietēšanas fāzē sargāt no tiešiem saules stariem, nokrišņiem (sniega un lietus), stipra vēja, sala un pārāk augstas temperatūras (>+20oC);
 • tehniskie dati attiecas uz temperatūru +2oC un relatīvo gaisa mitrumu 70%. Zemākas temperatūras palielina, augstākas samazina dotās vērtības;
 • Dažādas gaisa mitruma un temperatūras svārstības var atsaukties uz materiāla saistīšanās un cietēšanas laiku.
 • satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!
 • satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr(VI) jonus ≤ 0,0002%.

Tehniskie dati:

Ūdens iejaukšanai 25 kg apm. 6,0 litri
Nobriešanas laiks apm. 3 min
Izstrādes laiks apm. 60.min
Apstrādes temperatūra un pamatnes temperatūra no +0oC līdz +20oC / pamatnei no +20C līdz 100C
Patēriņš apm. 4-6kg/m2 – līmēšanai

apm. 5-7kg/m2 – armēšanai

Ugunsdrošības klase A1(nedegošs)