TENAPORS EPS100 (Tenax) standarta putuplasts plāksnēs 500x1000x20mm, 15m2

27,95 PVN iekļauts

Kategorijas:

Apraksts

Tenapors standarta putuplasts EPS100 ir uzputotais polistirols EPS ( EPS no angļu val. – Expanded Polystyrene) ir viegls, stingrs organisks materiāls, kuru iegūst formējot uzputotas polistirola granulas, kuras veido slēgtu poru. Uzputoto polistirolu visplašāk pielieto kā siltumizolācijas un iepakošanas materiālu. SIA „TENAPORS” ražotā putu polistirola produkcija atbilst LVS EN 13163 un LVS 13172 prasībām un tiek marķēta ar CE zīmi.

CE marķējums ir atbilstības zīme materiāla augstajai kvalitātei un garantija īpašību atbilstībai nepieciešamajiem standartiem. CE apzīmējumā ir atspoguļoti nepieciešamie materiāla kvalitāti raksturojošie lielumi.

Fizikāli-mehāniskās īpašības putu polistirola materiālam atkarīgas no tā tilpummasas. Palielinoties tilpummasai, pieaug stiprības parametru vērtības: stiprība spiedē, liecē, bīdē, kas nosaka arī materiāla pielietojumu. Ekspluatācijas apstākļos putu polistirolu veidojošais polistirols ir viskozi – elastīgajā fizikālajā stāvoklī un, atkarībā no slodzēm, var novērot materiāla vai nu elastīgo (atgriezenisku) deformāciju, vai tecēšanas (neatgriezenisku) deformāciju.
EPS izstrādājuma raksturojošs lielums, ko nosaka laboratorijā, ir spiedes spriegums pie 10 % deformācijas. Ja ekspluatācijas apstākļos ilgstošās slodzes ietekmē (piemēram, grīdas, pamati, jumti) EPS materiāli sasniedz šādu deformāciju, tad putupolistirola izstrādājumiem būs vērojamas neatgriezeniskas deformācijas, tas nozīmē materiāls neatgūst sākotnējo formu. Tāpēc EPS materiāla ilgstošo slodzes noturību raksturo stiprība pie deformācijas ≤2%. Lai noteiktu ilgstošās slodzes noturību -spiedes šļūde, LVS EN 13163 standartā ir norādīts, ka spiedes šļūdes Vc deformāciju līdz 2% uz 50 gadiem, var aprēķināt Vc= 0,30*V10 , kur V10 –deklarētais spiedes spriegums pie 10% deformācijas katram EPS tipam. Arī SP Zviedrijas Nacionālā Pārbaužu un Izpētes Institūtā ( SP Swedish National testing and Research Institute) Gēteborgā tika veikti eksperimenti, lai noteiktu optimālo spiedes šļūdes koeficientu, kurš pēc LVS EN 13163 standarta tas ir 0,30.

EPS izstrādājumu priekšrocības:

teicamas siltuma un aukstuma izolējošas īpašības,
zema siltumvadītspēja, līdz ar to labāka siltumpretestība,
teicama noturība pret deformācijām,
augsta slodzes izturība,
neeksistē zemākā ekspluatācijas temperatūra,
zema ūdens absorbcija (uzsūkšana),
izmēru un formu daudzveidība,
izmēru stabilitāte visu kalpošanas laiku,
izturīgas pret vājiem sāļu, skābju, sārmu ūdens šķīdumiem,
bioloģiskā izturība,
ekoloģiskums.